Varsel om søndagsjobbing, område Øygardsstøl (Forsand kommune)- Halfartjønn ( Sirdal kommune).
På grunn av krevende arbeids-/værforhold i fjellet har Statnett gitt ledningsentreprenør Valard Norway AS tillatelse til å jobbe søndag 5.11.2017, i forbindelse med byggingen av ny 420 kV kraftledning mellom Ertsmyra og Lyse. Tillatelsen gjelder kun området fra Øygardstøl i Forsand, til Halvfartjødn i Sirdal kommune. Tillatelsen vil også gjelde andre søndager fram til årsskifte, dersom værforholdene tillater det. Arbeidet vil i det vesentlige bestå i helikopterflyving og skjøting av ledninger med eksplosiver.

kart statnett.JPG