Sirdal kommune har store areal med natur innenfor et av Norges største verneområde. Har du lyst å lære mer om verneområde, villrein og råd om ferdsel, opplevelser og se filmer fra noen av SVRs  innfallsporter? Ta en kikk på SVRs nye publikumsrettet hjemmeside www.svr.no. Verneområdestyret for SVR har også en egen hjemmeside for de som er interessert i møtedokumenter, forskrifter, forvaltningsplaner og besøksstrategi: https://www.nasjonalparkstyre.no/svr/