Sirdal kommune har sammen med leverandør Aventia oppgradert videooverføringsutstyret i formannskapssal og kommunestyresal. 

Det betyr at alle utvalgsmøter som i fremtiden blir avholdt her vil bli overført med en merkbart bedre bildekvalitet enn tidligere.