I forbindelse med arbeidet med flomsikring av Tonstad sentrum, vil det i den kommende periode pågå gravearbeider i elv ved det søndre bruløpet.

For å unngå farlige situasjoner/skader når det pågår arbeider her, bes det om at det ikke skal foregå bading eller hopping i elva ved eller i nærheten av broen.

Det må også påregnes forurenset vann i den perioden arbeidene pågår.