For at flyktninger kan bli mottatt på best mulig måte, er det viktig for Sirdal kommune å ha guider/venner som kan være en ressurs og støtte.

En flyktningvenn er en person/ familie som på frivillig base har lyst å bistå flyktninger. Det blir ikke forventet at guiden skal passe på flyktninger hele døgnet, men skal være en ressurs og støtte for flyktninger etter behov.

Vanlige oppgaver til en flyktningvenn kan være:

- Informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk (vise de rundt i kommunen)

- Introdusere til lokalpersoner

- Være med under aktiviteter (idrett og andre fritidssysler)

- Praktisk hjelp (handle, hjelp med data, kjøring ol.)

- Sosialt samvær (middager, turer, utflukter …)

 

Har du/dere lyst til å bli flyktningvenner, ta gjerne kontakt med vår flyktningkoordinator Kim Lara Koopmann 40088356 / kim.lara.koopmann@sirdal.kommune.no

Fortell gjerne litt om deg selv, om du har barn, hvilke interesser du har etc. slik at vi best mulig kan skape gode møter mellom flyktningvenner og flyktninger.