Tonstabadet er sommerstengt til og med 20. august. 

 

 Priser Ordinær:                                                        Priser helg mm:

 

 Gjelder ukedager                                                     Gjelder helg, ferie og                                                                                              helligdager

Voksen                   kr.    80             Voksen                    kr. 100
Barn  kr.    40    Barn kr.   50
Honnør  kr.    50    Honnør kr.   60

Familie

(2 voksne+ 4 barn maks)  

kr.  200   

Familie

(2 voksne+4 barn maks) 

kr. 250
Barn (0-3 år) kr. 0   Barn (0-3 år) kr. 0

 Priser Årskort:

Voksen                  kr.  1100
Barn  kr.   400
Honnør  kr.  750
Familie  kr.  1800