åpningstider Tonstadbadet våren 2019.JPG

 

 

 

 Priser Ordinær:                                                        Priser helg mm:
 Gjelder ukedager                                                     Gjelder helg, ferie og helligdager
Voksen                   kr.    80             Voksen                    kr. 100
Barn  kr.    40    Barn kr.   50
Honnør  kr.    50    Honnør kr.   60
Familie
(2 voksne+ 4 barn maks)  
 
kr. 
 
200 
 
Familie
(2 voksne+4 barn maks) 
 
kr.
 
250
Barn (0-3 år) kr. 0   Barn (0-3 år) kr. 0
 
 Priser Årskort:
Voksen                  kr.  1100
Barn  kr.   400
Honnør  kr.  750
Familie  kr.  1800