Gjeldende besøksrutiner

!7/6 -21

Det er innført midlertidig påbud om munnbind ved besøk på Sirdalsheimen på grunn av smittesituasjonen i Sirdal.

Dette gjelder inntil ny beskjed.

Rutinen tar utgangspunkt i innspill som er kommet fra statsforvalteren i Agder. Lokale tilpasninger som det åpnes opp for reguleres og godkjennes av kommuneoverlegen.

Overordnet mål er nå å åpne mer opp og legge til rette for lettere gjennomføring av besøk.

De aller fleste pasientene er nå vaksinert og det gir muligheter for besøkende og beboere. Vi har enkelte pas. som ikke er vaksinert, derfor vil besøk en stund til gjennomføres på pasientrom og i besøksrom eller ute.

  • Besøkende trenger ikke lenger å avtale besøk med sykehjemmet i forkant, ring oss ved hovedinngangen for ingang.
  • Besøkende kan gå til pasientrom selv uten følge av personal.
  • Besøket skal fortsatt holde 1 m avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Det gjøres unntak hvis den besøkende og beboeren er vaksinert, da kan de ha fysisk kontakt.
  • Besøkende må ta ansvar for å bli ført opp i avdelingens besøkslogg, etter besøk. Slike opplysninger makuleres etter 14 dager. Navn, dato og telefon.
  • Generelle smittevernråd gjelder fortsatt.

MUNNBIND: Besøkende fra Sirdal trenger ikke lenger å bruke munnbind på besøk. Besøkende fra andre kommuner må bruke munnbind hvis de kommer fra steder der det er smitte. Inngangsdører som åpnes på dag og kveld, låses kl.20.00. Dette er godkjent av kommuneoverlegen.

Ved spørsmål knyttet til ny besøksrutine ved Sirdalsheimen, kontakt meg gjerne: Eva Såkvitne mob. 46928021. Rutinen vurderes fortløpende og kan endres på kort tid ved behov.

Hjertelig velkommen på besøk til Sirdalsheimen!!