Gjeldende besøksrutiner

For besøk på Sirdalsheimen gjelder generelle smittevernregler. 

Det er FHI sine generelle råd som er gjeldende og det er pr. nå ingen lokale føringer for besøk på institusjonen. 

Det blir ført logg på alle besøkende til evt. smittesporingsarbeid.

Besøkende bes ta kontakt hvis de har spørsmål knyttet til gjennomføring av besøk. 

Besøkende trenger ikke avtale besøk i forkant. 

Hjertelig velkommen på besøk til Sirdalsheimen!!