Gjeldende besøksrutiner

 

For besøk på Sirdalsheimen gjelder generelle smittevernregler. 

Minner på at du ikke kommer på besøk dersom du er syk. 

Besøkende trenger ikke avtale besøk i forkant. 

Hjertelig velkommen på besøk til Sirdalsheimen!!