Gjeldende besøksrutiner

Alle besøkende til Sirdalsheimen oppfordres til å  bruke munnbind ved besøk på Sirdalsheimen.

For besøk på Sirdalsheimen gjelder generelle smittevernregler. 

Minner på at du ikke kommer på besøk dersom du er syk.

Besøkende bes ta kontakt hvis de har spørsmål knyttet til gjennomføring av besøk. 

Besøkende trenger ikke avtale besøk i forkant. 

Hjertelig velkommen på besøk til Sirdalsheimen!!