Gjeldende besøksrutiner

Alle besøkende til Sirdalsheimen må bruke munnbind fra 01.12.21 og inntil videre etter beskjed fra kommuneoverlegen.

For besøk på Sirdalsheimen gjelder generelle smittevernregler. 

Det er FHI sine generelle råd som er gjeldende og det er pr. nå ingen lokale føringer for besøk på institusjonen. 

Minner på at du ikke kommer på besøk dersom du er syk.

Grunnet økende smitte og klyngeutbrudd i flere nærliggende kommuner vurderes det nødvendig å iverksette forsterkende forebyggende tiltak hos oss for en periode

Vi vil derfor anbefale besøkende fra andre kommuner og uvaksinerte om å bruke munnbind når de besøker pasienter på Sirdalsheimen.

Besøkende bes ta kontakt hvis de har spørsmål knyttet til gjennomføring av besøk. 

Besøkende trenger ikke avtale besøk i forkant. 

Hjertelig velkommen på besøk til Sirdalsheimen!!