Nå kan du søke om driftstilskudd 2023. Fristen er 1. mars. Er det noen lag og foreninger som ikke skulle rekke å få avholdt sine årsmøter innen denne fristen så er det selvfølgelig fult mulig å ettersende dokumentasjon som vedtatt budsjett, årsmelding, regnskap etc.

lenken til søknadsskjema på kommune nettsiden. https://www.sirdal.kommune.no/tilskuddsordninger.532182.no.html