Hvem anbefales test?

Det er ikke lengre en nasjonal anbefaling om å teste seg ved symptomer på korona, men det er fortsatt et tilbud i kommunen dersom du ønsker det. En kan hente hurtigtester:

  • Tonstad legekontor
  • Servicekontoret på rådhuset
  • Nærbutikken Tonstad
  • GP Tjørhom
  • Tjørhom legekontor

Hva gjør jeg hvis hurtigtesten er positiv?

Positive selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Det kan være aktuelt å bekrefte hurtigtesten med en PCR-test. Dette gjelder særlig for uvaksinerte, delvaksinerte og grunnvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat. Det testes nå kun til koronasertifikat og på klinisk indikasjon. Klinisk indikasjon vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.

Personer med 3 vaksinedoser vil ha et gyldig koronasertifikat og for denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet. Vær imidlertid obs på at det kan kreves ved innreise til enkelte land for å vise til at man nylig har vært smittet, og du må selv sette deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du skal reise til.

PCR-testing vil fra nå utføres en dag i uken - onsdager kl. 12.30 – 13.00 ved Tonstad legekontor og vil være et tilbud for de som er bosatt i Sirdal kommune. Ring Tonstad legekontor for å avtale tidspunkt Tlf.: 383 79 130.

 

Testing før reise til utlandet

Vi får en del spørsmål om testing fra personer som skal reise utenlands. Sirdal kommune kan tilby testing hvor resultatet kommer i Helse Norge og således kan brukes til reise, men vi kan ikke tilby å skrive ut bekreftelser på negative tester eller garantere at du vil få prøvesvaret innen avreise. Har du behov for dette må du kontakte en privat helseaktør som har egne analysemaskiner og kan garantere raskt svar.

Eksempler på private helseaktører som tilbyr koronatest og fit-to-fly attest:

Salubritas Stavanger

Søm legesenter Kristiansand

Medic Sør Grimstad

Aleris Stavanger