Den nye aktivitetsplanen til Frisklivssentralen er nå klar og vi håper at så mange som mulig vil finne et tilbud som kan passe. 

Frisklivssentralen starter også opp en gå-gruppe nå i september. Dette er et lavterskel trimtilbud for alle som ønsker å komme seg ut på tur.
Det vil være med representant fra frisklivsgruppa i oddetalsuker. Målet med tilbudet er å skape en aktiv møteplass for alle.

For mer informasjon og fullstendig aktivitetsplan klikk her...