Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten og gir tilbud innen helsefremmende- og forebyggende helsetjenester, primært innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner pga. av økt risiko for, eller begynnende utvikling av, livsstilssykdommer. I tillegg er det fokus på barn/unge, familier og eldre.

Sirdal kommune startet opp aktiviteter i regi av frisklivssentralen i 2012. Kommunen har fått jevnlige tilskudd fra Fylkesmannen i Vest Agder til etablering og videreutvikling av frisklivssentralen.

Aktivitetsplan Frisklivssentralen Sirdal 

Informasjon og timeplan Gågruppa