Lister barnevern og barnevernsvakta

Felles barnevernstjenester etter vertskommunemodellen, med Farsund kommune som vertskommune. 
For mer info om Lister Barnevern, klikk på den eksterne lenken under.

Barnevernvakten Sirdal (med kontaktinfo)

Barnevernsvakta

Lov om barnevernstjenester