Ring 113 for medisinsk nødhjelp. Da kommer du til Akutt medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) hvor sykepleiere svarer deg og sender ambulanse, lege eller luftambulanse etter vurdering av skadens omfang og alvorlighetsgrad.

Når du skal ringe 113

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

  • Nye lammelser i ansikt eller arm
  • Ny oppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet
  • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
  • Brystsmerter i mer enn fem minutter
  • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
  • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.