Helsestasjonens arbeid er delt inn i følgende arbeidsområder:
Svangerskapsomsorg, sped- og småbarns kontroller med veiledning og vaksinasjoner, skolehelsetjeneste, samtaler med barn og ungdom,
miljørettet helsevern og smittevern.