Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. (folkehelseprofil)
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. (folkehelseoversikten)