Gruppa er sammensatt av autorisert helsepersonell og er samarbeidspartnere for folkehelsekoordinator i forhold til satsingsområder og aktiviteter/prosjekter på frisklivssentralen. Gruppa består av folkehelsekoordinator, diabetessykepleier, helsesøster, kommunefysioterapeut, kommuneergoterapeut og annet helsepersonell. Gruppa ledes av folkehelsekoordinator og har jevnlige møter for planlegging og evaluering av aktiviteter på frisklivssentralen.