På grunn av situasjonen i Ukraina har Helsedirektoratet bedt alle landets kommuner om å gjennomgå beredskapen for distribusjon av jodtabletter til barn under 18, gravide og ammende. Slike tabletter har siden 2017 blitt anbefalt som et atomberedskapstiltak.

Sirdal kommune har pr. nå 1.000 jodtabletter, fordelt på Tonstad og Øvre Sirdal, som kan distribueres på kort varsel om nødvendig. Disse tablettene vil gjøres tilgjengelige ved kommunens skoler og barnehager, samt hos legekontorene på Tonstad og Tjørhom.
 
Her finner du oppdatert informasjon fra Sirdal kommune: