Tirsdag 23/1 var det duket for KICK OFF BTI- Bedre Tverrfaglig innsats. Et samarbeidsprosjekt i Lister kommunene. Sirdal var først ut med lansering av samhandlingsmodellen, som de ansatte skal bruke i møte med barn og unge som vekker undring/bekymring.

Målet er tidlig innsats, bedre samordning av tjenestene og brukermedvirkning. Mer informasjon om BTI finner du her: https://www.sirdal.kommune.no/bti-bedre-tverrfaglig-innsats.455484.no.html

Det vil også bli delt ut informasjonsbrosjyrer på enhetene helse, barnehage og skole.