Kommunen leier ut 1 bolig i Øvre Sirdal, Myraleitet som er øremerket ungdom. Boligen er et virkemiddel for å bistå ungdommer i kommunen i etableringsfasen. Man kan søke fra og med det året man fyller 18 år, til og med det året man fyller 34. Boligen tildeles for 3 år. Leiligheten i Øvre Sirdal er på ca 70 m2 og har 3 soverom, garasje med bod. Boligen er klare for utleie  ca. 01.10.22 . Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Torunn Josdal 38379014/48286035

Retningslinjer PDF document ODT document

Søknadsskjema PDF document ODT document

Søknadsfrist: 2. september 2022