Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser overført fra tingrettene til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven.

Sirdal kommune gjennomfører vigsler fredager fra kl. 11:00 – kl. 14:00 samt 1 lørdag i mai, juni, juli og august. Det blir ikke tilbud om vigsler på «inneklemte» fredager som følge av helligdager/offentlige fridager.

Sirdal kommune tilbyr vigsler også til brudepar som er bosatt i andre kommuner.

Vigsler i kommunal regi finner sted i kommunestyresalen på rådhuset, Tonstad, alternativt i festsalen i Sirdal kulturhus.  Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet.

Sirdal kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid og på rådhuset Tonstad, alternativt Sirdal kulturhus. For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, og for vigsler ved annet vigselssted enn rådhuset eller kulturhuset betales et gebyr på kr. 1000,-.

Kommunale vigsler i Sirdal gjennomføres av ordfører og varaordfører.

Kontakt

Informasjon om borgelig vielse kan fås ved henvendelse til Sirdal kommune på e-mail: post.sirdal.kommune.no eller på telefon 38379000.

Registrering og bestilling av vigsel

Dere benytter dette skjemaet for søknad og bestilling av vigsel. Dere kan også legge inn ønske om dato, tidspunkt m.m.

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Sirdal kommune v/politisk sekretariat, Rådhuset, 4440 Tonstad eller leveres på rådhuset seneste to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Fra 01.03.2020 har Skatteetaten ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Her finner du skjema og veiledning: Skatteetaten.no

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10 - 15 minutter før avtalt tid for vielse (oppmøtested avtales nærmere med den som skal vie dere). Brudeparet må vise legitimasjon før seremonien starter, gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk, for andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer vanligvis i 10 - 15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vielsesprotokollen.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starer. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Pynt, dekorasjoner, musikk og alle andre kunstneriske innslag organiseres, bestilles og betales av brudeparet selv.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.