Lunde/Skeie vannverk

» Produsert mengde i 2010 var på ca 3000m³.
» I gjennomsnitt ca. 8,2m³/pr døgn
» Maksmengde 29m³/pr døgn
» Kapasitet ca 5m³/pr time
» Tilkoplet: 15 abonnenter

Øksendal vannverk

» Produsert mengde i 2010 var på ca. 2500m³
» I gjennomsnitt ca. 6,8m³/pr døgn
» Maksmengde 14,0m³/pr døgn
» Kapasitet ca 2,0m³/pr time
» Tilkoplet: 9 abonnenter

Ousdal vannverk

» Produsert mengde i 2010 var på ca. 1100m³
» I gjennomsnitt ca. 3 m³/pr døgn.
» Maksmengde 20m³/pr døgn.
» Kapasitet ca 1m³/pr time.
» Tilkoplet: 9 abonnenter.

Fidjeland vannverk

Fidjeland får vannet levert fra Sinnes vannverk og Fidjeland vannverk er kun reservevennverk. Vannet pumpes via trykkøkningspumper til høydebassenget like bak hotellet på Fidjeland.

Øksendal renseanlegg

» Total mengde kloakk i 2010 var på ca 900m³
» Produserer ca 40m³ slam hvert år
» Biologisk renseanlegg med resipient i Øksendalstjønn
» Tilkoplet: 9 abonnenter

Tjørhom pumpestasjon

Denne pumpestasjonen er som Nesset og Sageneset pumpestasjoner en tørroppstilt avløpspumpestasjon med eget evakueringssystem i tilfelle sugerørene skulle "slippe" vannet.
Stasjonen pumper avløpsvannet til Handeland renseanlegg.

Sageneset

Sageneset er også en tørroppstilt avløpspumpestasjon av typen ABS, med eget evakueringssystem hvis sugerørene skulle "slippe" vannet. 
Denne pumpestasjonen har en kapasitet på 22,8 l/s, og pumper avløpsvannet mot Tjørhom pumpestasjon

Ådneram

Ådneram avløpspumpestasjon er en tørroppstilt pumpestasjon med eget evakueringssystem hvis sugerørene skulle "slippe" vannet. Stasjonen mottar avløpsvann fra Ådneramsområdet, og har en pumpekapasitet på 9,5 l/s. Avløpsvannet pumpes herfra videre til Suleskard pumpestasjon(tidligere et renseanlegg som er ombygd til en pumpestasjon).