Nytt av året er tilsynsgebyr for boliger/hytter med feiing som er vedtatt i KS-sak 23/101 den 30.11.2023 «Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg» 
Forskriften er gjeldene fra 01.01.2024.( https://www.sirdal.kommune.no/forskrift-om-gebyr-for-feiing-og-tilsyn-av-fyringsanlegg.6633603-412719.html)

Hvis du har spørsmål om avgiftene på faktura, kan du kontakte Anita Josdal på epost: ab@sirdal.kommune.no

Jeg har ikke bodd i boligen hele året

Vi har ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier av bolig. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Du kan ta kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale avgifter er tatt med i oppgjøret.

Renovasjon kommer på egen faktura  

Som vi informerte om i fjør høst så har Sirdal kommune fra 2024 tilbud om 12 terminer for de som skal betale kommunale avgifter. Det gjelder ikke faktura fra IRS Miljø som angår renovasjon og slamtømming. Sirdal kommune har satt bort disse oppgavene til IRS Miljø som er et interkommunalt selskap som fører eget regnskap og dermed har egen fakturering.

Jeg ønsker også å betale kommunale avgifter fordelt over 12 terminer 

Ønsker du å benytte deg av løsningen på 12 terminer, må du gå inn på Min side og endre terminen der.