Visma Flyt skole har vært Sirdal kommune sitt skoleadministrative system siden skoleåret 2019/2020.

På grunn av nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner har Visma laget ny foresattportal som skolene må ta i bruk.  Dagens hjemmeweb utgår.  Foreldreappen "Min skole" er den samme som tidligere.

 

Denne artikkel, sammen med brukerveiledningen (se nedenfor), gir viktig informasjon om ny portal.

Ny portal blir tatt i bruk fra 1.juli 2023

 • Visma Flyt skole har en foresattportal og en foreldreapp for mobil "Min skole".
  • du kan lett gå mellom app og foresattportalen på telefonen din
  • du kan også logge inn i Visma foresattportal på PC
  • innlogging til foresattportal via ID-porten/bankID

Visma Flyt Skole

 • Foresatte må ha tilgang til begge deler for å få fullt utbytte av tovegs kontakt med skolen.
  • Meldinger mellom foresatte og skole foregår heretter kun i app
  • Søknader om SFO og permisjon sendes og besvares i foresattportalen.
  • Noen funksjoner som tidligere kunne utføres i gammel hjemmeweb vil bare kunne benyttes via "Min skole"-appen ved overgang til ny portal
   • F.eks:  sende/lese meldinger, se SFO-tilstedeværelse, timeplanvisning, se/svare på samtykker
     
 • Det er viktig at du setter deg inn i brukerveiledningen samt logger deg inn og gjør deg kjent med systemet.
  • Sjekk at riktig mobilnummer, e-postadresse o.a. er registrert.
  • Når skolen har behov for å få kontakt med deg er det svært viktig at riktig mobilnummer er registrert.

 

 

 

 

Tonstad mai 2023

Elisebeth Åvesland                                       
Kommunalsjef