Ordføreren informerer

Kjære Sirdøl

Gjennom senhøsten har vi alle opplevd svært høye strømpriser. Det er ventet at det høye prisnivået vil vare utover nyåret. Strøm er viktig for husholdningene, og utgiftene til strøm utgjør en betydelig del av husholdningsbudsjettet for de aller fleste.

Sirdal kommune har eierandeler i energiselskapet Agder Energi. De økte strømprisene dere nå betaler, gir Sirdal kommune noe ekstra inntekter.

Kommunestyret har derfor bestemt at deler av disse økte inntektene skal komme dere innbyggerne til gode som en ekstraordinær utbetaling. Det er vedtatt å utbetale 3000 kroner til hver sirdøl. Vi håper at denne ordningen, sammen med de sentrale ordninger som er varslet, bidrar til å dempe både utgifter og bekymringer for sirdølene. Det er vi svært opptatt av.

Selv om det utslagsgivende for vedtaket er de høye strømprisene, vil jeg gjøre det klart at alle uansett skal kunne benytte seg av ordningen med god samvittighet. Dersom utbetalingen kan føre til at man kan få en mulighet, eller en opplevelse man vil sette pris på, er gleden på Sirdal kommune sin side. Mange barn, unge, eldre, og alle andre, har ofret mye under pandemien, som dessverre enda ikke har sluppet taket.  

Jeg håper dere opplever at dere bor i en kommune som strekker seg langt for at dere innbyggere skal ha det godt. Det er Sirdal kommunes oppgave, og vi skal arbeide hver dag for å lykkes med det. 

På vegne av Sirdal kommune ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Med hilsen
Jonny Liland
Ordfører 

 

Kompensasjon for høye strømpriser - praktisk informasjon

Her følger informasjon og skjema i forbindelse med ordningen for kompensasjon for høye strømpriser som Sirdal kommune iverksetter.

Det informeres om følgende:

Du vil få et brev fra kommuen hvor all nødvendig informasjon og skjema ligger vedlagt. 

Det er ikke mulig å foreta kontantutbetalinger i forbindelse med denne ordningen. Kompensasjonen blir betalt inn på konto angitt i skjema fra innbygger.

Det kan ta noen dager før det aktuelle beløpet kommer inn på konto, men vi gjør så godt vi kan for å få pengene dine på din konto så raskt det lar seg gjøre.

Eksempel kontanttilskudd - PDF

Skjema - kontanttilskudd - PDF