Bygdejakt i Sirdal

Statskog SF har gjort deler av villreinjakta og garnfisket i Njardarheimen tilgjengelig for innbyggerne i Sirdal og Valle kommune.

Les mer om bygdejakt her: Bygdejakt i Sirdal

De som ønsker jakt melder inn interesse til bygdejaktkomiteen, som igjen foretar trekning av villreinkort.
Trekninga for 2022, ble gjennomført på Kvæven onsdag 15. juni. Her er resultatet:

 

Protokoll frå trekning av bygdejakt 15.06.2022

 

Tildelt dyr:          Namn

Fritt       Jan Gjesdal

Fritt       Espen Jensen

Fritt       Runar Tjørhom

Simle     Thomas Kristoffer Grimsby

Simle     Tormod Førland

Simle     Lars Kåre Egelandsdal Skeie

Simle     Håvard Aasemoen

Kalv       Jon Uleberg

Kalv       Odd Kvinen

Kalv       Glenn Asbjørn Berle Ovedal

Kalv       Espen Netland

Kalv       Bjørn Ove Rafoss

Kalv       Leif Arvid Årdal

Kalv       Arve Aasemoen

 

Reserveliste     

1 res      Merete Liland

2 res      Victoria Førland

3 res      Terje Morten Øksendal

4 res      Eli Netland

5 res      Stein Ivar Sinnes

6 res      Jacob Sinnes Jomås

7 res      Magne Ådneram

8 res      Per Henning Knabenes

9 res      Leif Henry Waldeland

10 res   Jan Ove Kallhovd

11 res   Anders Aasemoen

12 res   Julia Maria Flakk

13 res   Simen Auset

14 res   Espen Omlid

15 res   Malene Øksendal

16 res   Åge Haugen

17 res   Markus Liland

18 res   Jonny Liland

19 res   Andreas Netland

20 res   Aslak Tjørhom

21 res   Marius Horn

22 res   Tommy Netland

23 res   Mathias Øksendal

24 res   Kent Sigbjørn Bjunes

25 res   Tor Erik Nymoen

26 res   André Karoliussen

27 res   Florian Sandfort

28 res   Signe Ånundsdotter Hovet Jomås

29 res   Endre Ræg Haukelid

30 res   Kaare H. Lauridsen

31 res   Gunn Marita Jomås

32 res   Tom Odvin Bjunes

33 res   Glen Tore Skeie

34 res   Kjell Tore Åsemoen

35 res   Mads Tjørhom

36 res   Inge Sigbjørn Biktjørn

37 res   Torvald Hompland

38 res   Kåre Øgård Todnem

39 res   Lars Enok Wang

40 res   Svein Oskar Waldeland

41 res   Odd Inge Guddal

42 res   Gunhild Kvinen

43 res   Rolf André Grimsby

44 res   Elias Liland

45 res   Morten Haugen

46 res   Jørgen Ådneram

47 res   Torjus Sirekrok

48 res   Jørgen Omlid

49 res   Sondre Bjunes

50 res   Geir Aslak Kinden

51 res   Runar Ousdal