Rådmann STÅ
Rådmann: Svein Tore Åtland

Rådmann

Rådmannen er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og har ansvar for at de saker som legges fram for politikere og andre folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Svein Tore Åtland (konstituert fra 18.10.2021 - 31.12.2021)
Mob: 91 72 93 13
e-post: svein.tore.atland@sirdal.kommune.no

 

Økonomisjef

Arne Petter Fredriksen

Mob: 95 11 00 01

e-post: arne.petter.fredriksen@sirdal.kommune.no

 

 

Leder i Sirdalsvekst

Inge H. Stangeland

Tlf: 38 37 90 16
Mob: 97 99 95 50

e-post: inge.hedenstad.stangeland@sirdal.kommune.no

HMS/personalrådgiver

Gunn Torhild Bjørnestad

Tlf: 38 37 91 48
Mob: 41 20 23 72

e-post: gunn.torhild.bjornestad@sirdal.kommune.no

Personalkonsulent

Ommund Fintland 

Tlf: 38 37 90 15
Mob: 48 18 78 95

epost: ommund.fintland@sirdal.kommune.no

Sentralarkivet/Politisk sekretariat

Arkivleder:
Marit Auset 

Tlf: 38 37 90 18
Mob: 99 30 12 68

e-post: marit.auset@sirdal.kommune.no

Informasjonsavdelingen

Leder:
Trond Arne Thomassen

Tlf: 38 37 90 26
Mob: 97 61 75 76

e-post: trond.arne.thomassen@sirdal.kommune.no

Elevheimene

Leder:
Frode Ovedal 

Tlf: 38 37 02 14
Mob: 91 78 85 25

e-post: Frode.Ovedal@sirdal.kommune.no