Rådmann

Rådmannen er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og har ansvar for at de saker som legges fram for politikere og andre folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

John Birkeland (konstituert)

Tlf: 38 37 90 19
Mob: 48 18 78 87

e-post: john.birkeland@sirdal.kommune.no 

Økonomisjef

Arne Petter Fredriksen

Tlf: 38 37 91 46
Mobil: 95 11 00 01

e-post: arne.petter.fredriksen@sirdal.kommune.no

 

 

Leder i Sirdalsvekst

Inge H. Stangeland (tiltrer i jobben fra 1. mai)

Tlf: 38 37 90 16
Mob: 97 99 95 50

e-post: inge.hedenstad.stangeland@sirdal.kommune.no

HMS/personalrådgiver

Gunn Torhild Bjørnestad

Tlf: 38 37 91 48
Mob: 41 20 23 72

e-post: gunn.torhild.bjornestad@sirdal.kommune.no

Personalkonsulent

Ommund Fintland 

Tlf: 38 37 90 15
Mob: 48 18 78 95

epost: ommund.fintland@sirdal.kommune.no

Sentralarkivet/Politisk sekretariat

Arkivleder:
Marit Auset 

Tlf: 38 37 90 18
Mob: 99 30 12 68

e-post: marit.auset@sirdal.kommune.no

Informasjonsavdelingen

Leder:
Trond Arne Thomassen

Tlf: 38 37 90 26
Mob: 97 61 75 76

e-post: trond.arne.thomassen@sirdal.kommune.no

Elevheimene

Leder:
Wicki Træland 

Tlf: 38 37 02 14
Mob: 95 94 90 87

e-post: wicki.traeland@sirdal.kommune.no