Lokale og nasjonale tiltak

Det er innført bruk av munnbind i helse og omsorgstjenesten fra 01.12.21 og inntil videre. Det gjelder alle avdelingene i enhet helse og pleie - og omsorg.

Ellers i Sirdal kommune gjelder nasjonale regler og anbefalinger 

 

Testing

For informasjon om Covid-19 testing i Sirdal kommune, klikk her...