Smitteverntiltak i Sirdal kommune – gjeldende fra 23.11.20

Sirdal kommune forholder seg til nasjonale smittevernregler og smittevernveiledere når det gjelder åpning og drift av ulike aktiviteter. Sentralt i flere av smittevernkravene/rådene er at det skal være en «ansvarlig» arrangør/driver av aktivitet som skal påse at smittevern knyttet til COVID-19-viruset blir overholdt.

Private sammenkomster:

 • Det anbefales å ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til medlemmer av husstanden

Innendørs arrangement på offentlig sted

 • Inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler
 • Inntil 50 personer på andre arrangementer innendørs uten fastmonterte seter
 • Inntil 200 personer på arrangementer innendørs med fastmonterte seter
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs uten fastmonterte seter
 • For å sikre mulighetene til eventuell smittesporing bes arrangøren om å ha oversikt over navn og mobiltelefonnummer til deltakere på arrangementet og at opplysningene lagres sikkert i minst 10 dager (Sirdal kommune anbefaler 14 dager), slik at kommuneoverlege/smittevernmyndighet kan bruke opplysningene ved behov.

Stenging og begrensning av fritidsaktiviteter

 • Per 09.11.20 er det gitt nasjonale anbefalinger om å holde seg meste mulig hjemme, og unngå unødvendige reiser innenlands

Breddeidrett

 • For voksne må 1-metersregelen overholdes i alle situasjoner ved intensitetstrening skal det overholdes 2-meter


Munnbind

 • Munnbindpåbudet oppheves for besøkende på Sirdalsheimen fra og med 23. november. I situasjoner der ikke avstandskravet på 1 meter kan oppfylles, anbefales det allikevel at man bruker munnbind. For besøksrutiner som pårørende må forholde seg til på Sirdalsheimen, klikk her... 


Serveringssteder

 • Skjenkestopp kl. 24:00
 • Serveringssteder med skjenkebevilgning kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22:00
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skoler, barnehager og SFO

 • Drifter på gult nivå


Besøksrutiner kommunale bygg

 • Publikum må fra nå av avtale tid med eventuelle saksbehandlere/andre ansatte i kommunen i forkant av fremmøte. Dette kan gjøres ved å kontakte kommunens sentralbord på 383 79000 og legekontoret på telefonr. 383 79130
 • Alle besøkende skal registreres i besøksprotokoll. Opplysningene i protokollen vil bli lagret i 14 dager.

Har publikum ytterligere spørsmål rundt Covid-19 anbefaler vi dem å ringe lokal koronatelefon på tlf.  94 14 69 07 (åpningstider mandag, onsdag, fredag mellom klokka 09.00 – 10.00).
Utenom åpningstidene kan man ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015

Nasjonalt endres anbefalinger og regler for smittevern nokså hyppig. Sirdal kommune oppfordrer innbyggere og næringsliv om holde seg oppdatert på nasjonale nettsteder som www.fhi.no og www.regjeringen.no samt å følge med på informasjon og nyheter i media.

Tonstad, 23. november 2020

John Birkeland                                             
Ass. rådmann                                                                

Kontaktperson for media:
Ordfører Jonny Liland, mobiltelefon 99048350

 

 

Spesielt om fritidsreiser

Sirdal kommune ber sine innbyggere og tilreisende om å følge Regjeringens reiseråd.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.

Testing

For informasjon om Covid-19 testing i Sirdal kommune, klikk her...