Budsjett og økonomiplaner

Budsjett- og økonomiplan 2020 – 2023 
Budsjett- og økonomiplan 2021 – 2024 (blir snart publisert her) 

Eierskapsmelding

Eierskapsmelding (planlagt revidert i 2021) 

Økonomireglement

Økonomireglement  (planlagt revidert 2021) 

Finansreglement

Finansreglement (planlagt revidert 2021)