Drikkevannforeskriften

Faktaside om mindre avløpsanlegg

Informasjonside om vann og avløp i Vest-Agder

Mattilsynet

VA-norm

Sanitærreglement

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp- administrative bestemmelser

Forskrift for vann- og kloakkavgifter i Sirdal kommune

Søknadsskjema sanitærabonnement

Eksempel tilkoblingstillatelse

Krav til private pumpestasjoner

Søknadsskjema utslipp

Veiledning utslippssøknad

Kommunale avgifter og gebyrer 2019

Søknad om kommunal brøyting av privat veg

Egenerklæring redusert brøyteavgift - uføretrygdede og pensjonister