Partimøter

Arbeiderpartiet mandag kl. 18.00 – Spiserommet, Rådhuset
Høyre mandag kl. 19.00 – Brannstasjonen, Tonstad
Senterpartiet mandag kl. 19.00 – Omlidhuset
Kristelig Folkeparti mandag kl. 16.00 – Lensmannskontoret, Tonstad
Venstre mandag kl. 18.00 – bibliotekkjelleren, Tonstad
Frp/SL mandag kl. 18:00 - B20

Rutiner - Melding av forfall/inhabilitet - oppmøte som vararepresentant

Innkalling til understående utvalg blir lagt på kommunens hjemmeside 1 uke før samtlige møter.

Forfall og inhabilitet meldes straks til politisk sekretariat som har følgende adresser:

Utvalg

Telefon

E-post

Oppvekst og levekår, Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse

38379018

mona.ousdal@sirdal.kommune.no

Utvalg teknikk- landbruk og miljø

38379018

mona.ousdal@sirdal.kommune.no

Administrasjonsutvalg, Formannskap, Kommunestyre

38379089

Bente.Holta@sirdal.kommune.no

  • Politikeren må så snart som mulig melde i fra om han/hun ikke kan møte slik at vararepresentant kan kalles inn. Forfallsgrunn skal oppgis.
  • Inhabilitet i en eller flere saker må også meldes i fra så snart som mulig slik at vararepresentant kan bli kalt inn.
  • Under møtene kan vararepresentanten låne Ipad i sekretariatet hvis han/hun selv ikke har.
    Det er også en mulighet å avtale med han/hun man møter for at en går inn på Ipad’n som han/hun allerede mest sannsynlig har satt opp på bordet.
  • Vararepresentanten har selv et ansvar for å tilegne seg aktuelt materiale til møtet.