Ku

I Sirdal er det ca. 75 årsverk innen jordbruk. 

Landbruksplan 2014-2018

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Regelverk for kommunal støtte til landbruket

Retningslinjer for bruk av SMIL-midler

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet 

På statens landbruksforvaltnings hjemmesider finner du flere skjemaer som kan være aktuelle for deg. Under finner du en lenke direkte til deres skjemaoversikt. 
Diverse skjema landbruksdirektoratet 

Norsk landbruksrådgivning Agder

Norsk landbruksrådgivning Dalane

Mattilsynet

Gårdskart

Naturskadeerstatning