Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Partier og grupper som ønsker å stille partilister til valget må levere listeforslag til valgstyret. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.

I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn

Malen som skal brukes, samt nærmere informasjon finnes på denne lenken:

https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

Innlevering av listeforslaget

Listeforslag kan sendes per post til:

Valgstyret i Sirdal                                                                                                      
v/Valgansvarlig                                                                                            
Rådhuset Tonstadveien 28                                                                                   
4440 Tonstad

Listeforslaget kan også leveres fysisk til:

Politisk sekretariat, rådhuset, Rådhuset Tonstadveien 28, (åpent kl. 08.00-15.00).

E-post: post@sirdal.kommune.no. , men liste med originale underskrifter må sendes i posten/leveres umiddelbart.

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.

I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn

Kontaktinformasjon

Marit Auset                                                      
Arkivleder/konsulent                                                                 
Mobil:       99301268                                            
Telefon:    38379018                                                      
E-post:     marit.auset@sirdal.kommune.no