Hvem kan stemme - mantall ?

For å kunne stemme, må du stå i manntallet i din kommune og ha gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Utleggingsmanntallet i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget blir i Sirdal kommune lagt ut i uke 29 på følgende steder:

  • Rådhuset, Tonstad
  • Sinnes folkebibliotek

Når og hvor kan jeg forhåndsstemme?

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Forhåndsstemmegivning fra 01.07.2019 mottas på Sirdal rådhus kl. 07.30-15.00.

Husk å ta med valgkort, dersom dette er mottatt og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10.08.2019.

Ordinær forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 10.08.- 06.09.2019 er i Sirdal rådhuset og ved Sinnes skoles folkebibliotek 19.08, 26.08. og 02.09.2019 i bibliotekets åpningstid.

Forhåndsstemming kan også skje på rådhuset lørdagene 17.08 og 24.08 fra kl. 11.00- 14.00. Fredag 06.09.19 vil det bli mulighet til å forhåndsstemme på rådhuset fra kl. 08.00- 20.00.

Velgere som er syke eller uføre og av denne grunn ikke kan stemme der det er forhåndsstemming kan etter henvendelse til valgstyret, forhåndsstemme der de holder til.
Valgstyret må ha mottatt henvendelsen senest 31. august 2019.
Henvendelsen rettes til: Sirdal kommune v/Valgstyret, Rådhuset, 4440 Tonstad.

Husk å ta med valgkort, dersom dette er mottatt og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.
Eventuelle spørsmål ta kontakt med valgansvarlig på tlf. 38379018.

 

Hvor og når skal jeg stemme på valgdagen?

Folkeregisteret per 30. juni ligger til grunn for manntallet. Du har stemmerett i den kommunen du var registrert som bosatt i på dette tidspunktet. På valgdagen må du avgi stemme i den kommunen du har stemmerett i.

Stemmeavgivningen valgdagen 09.09.2019 foregår i Sirdal på følgende steder:

Krets:

Sted:

Tid:

Sinnes

Sinnes skule

09.00-18.00

Tonstad Rådhuset

Tonstad

09.00-20.00

Husk å ta med valgkortet dersom dette er mottatt og legitimasjon når du skal stemme.

 

Kontaktinformasjon

Marit Auset                                                      
Arkivleder/konsulent                                                                 
Mobil:       99301268                                            
Telefon:    38379018                                                      
E-post:     marit.auset@sirdal.kommune.no