Hvem kan stemme?

For å kunne stemme, må du stå i manntallet i din kommune og ha gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Hvor skal jeg stemme?

Folkeregisteret per 30. juni ligger til grunn for manntallet. Du har stemmerett i den kommunen du var registrert som bosatt i på dette tidspunktet. På valgdagen må du avgi stemme i den kommunen du har stemmerett i.

Kontaktinformasjon

Marit Auset                                                      
Arkivleder/konsulent                                                                 
Mobil:       99301268                                            
Telefon:    38379018                                                      
E-post:     marit.auset@sirdal.kommune.no