tsko_200x220

Tonstad skule

Tonstad skule er den største av dei to grunnskulane i Sirdal kommune.
Skulen held til i nye lokale på Fintlandsmonan, 1 km frå Tonstad sentrum.
Tonstad skule er ein fulldelt barne- og ungdomsskule, der elevtalet er ca 190. Skulen presenterer seg sjølv på si heimeside http://www.tonstad.skule.no/ 
​Skolerute

 

                                    

Sinnes_Skule_200x220

Sinnes skule

Sinnes skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule som ligg på Sinnes, nord i Sirdal kommune.
Skulen presenterer seg sjølv på nettstaden http://sinnes.skule.no
Skulen ligg i landlege omgjevnader, og betre læringsmiljø enn frisk luft finst neppe!