Grunnskolene og voksenopplæringen er organisert i samme tjenesteenhet, med en egen enhetsleder med delegert myndighet fra rådmannen.  Enhetsleder inngår i rådmannens ledergruppe og har ansvar for de overordnede oppgaver knyttet til skolene i kommunen. Hver skole har en egen rektor, som har myndighet og ansvar for den daglige driften av skolene.

I Sirdal kommune finnes det to kommunale grunnskoler, Tonstad skule og Sinnes skule.  Begge skoler har alle grunnskoletrinn fra første til og med tiende trinn.  Opplæringsspråket for begge grunnskolene er nynorsk.

Tonstad skule ligger på Tonstad og har omlag 195 elever, og har egen skolefritidsordning. Skolen er fulldelt, med en klasse på hvert trinn.  Sinnes skule ligger på Sinnes og har omlag 48 elever, og har egen skolefritidsordning.  Skolen er femdelt, med sammenslåtte klasser i enkeltfag.

Voksenopplæringen deles inn i grunnskoleopplæring for voksne og norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere. Sirdal voksenopplæring holder til på Tonstad, i leide lokaler på Sirdal videregående skole.  Sirdal kommune kjøper for tiden tjenesten grunnskoleopplæring for voksne av Kvinesdal kommune. Dette innebærer at elevene reiser til Kvinesdal for å motta opplæring.

Skolene i Sirdal kommune drives ut fra en felles visjon:

"Ein god stad å vera – ein god stad å læra"

Visjonens hovedbudskap er at elever gjennom hele sin skolegang skal møte ansatte som er opptatt av et godt læringsmiljø der de kan få brukt og utviklet sine ressurser på best mulig måte.

I Sirdal finnes det også en offentlig videregående skole, som drives av Vest-Agder fylkeskommune.