Regnbuen SFO

Regnbuen SFO har tilhaldsstad midt i hjartet av Tonstad skule. Her har vi vår base, men nyttar oss og av andre rom inne på skulen og i nærmiljøet. Regnbuen SFO er eit fritidstilbod der vi legg vekt på varierte, valfrie aktivitetar, fysisk aktivitet, utemiljø og varierte måltid.

Betaling for fast opphaldstid er inndelt i fem(5) betalingsgrupper. 

 

Les meir om tilbodet, opningstider, månadsplaner og anna ved å klikke her

 

Sinnes SFO

Sinnes SFO har ope kvar dag frå 06.45 – 08.40 og 14.20 – 16.00
Opningstidene kan variera alt etter påmeldingar i SFO

Sinnes SFO har òg ope onsdagar når det ikkje er skule, kl. 08.00 – 16.00
Betaling for fast opphaldstid er inndelt i fem (5) betalingsgrupper.  Prisen blir indeksregulert årleg.

Les meir om Sinnes SFO her > http://www.minskule.no/sinnes/seksjon/12685

Betalingssatser SFO (gjelder både Tonstad og Sinnes)

 

 

  1. Betalingsgrupper/pris pr. 01.08.23

 

Betalings-gruppe

0
for 1. og 2. klasse

1

1b 

 for 1. og 2. klasse

2

2b
for 1. og 2. klasse

3

4

5*

Opphaldstid pr. veke:


12
timar

 

1,0-5,9 timar

12 timar + Gr. 1

6,0-11,9 timar

12 timar + Gr 2

12,0-17,9 timar

18,0-20,9 timar

21,0-23,0 timar

Per månad

0,-

400,-

400,-

890,-

890,-

1370,-

1620,-

1850,-

2. Tilfeldig bruk/ekstra påmelding - pris pr. time: kr. 50,-
3. Kostnad for måltid onsdagar - pris pr. mnd: kr. 64,-
4. Ferietilbod - pris pr. dag: kr. 210,-