Regnbuen SFO

Regnbuen SFO har tilhaldsstad midt i hjartet av Tonstad skule. Her har vi vår base, men nyttar oss og av andre rom inne på skulen og i nærmiljøet. Regnbuen SFO er eit fritidstilbod der vi legg vekt på varierte, valfrie aktivitetar, fysisk aktivitet, utemiljø og varierte måltid.
Betaling for fast opphaldstid er inndelt i fem(5) betalingsgrupper. Prisen indeksregulerast årlig. 

Betalingsgruppe 2 3 4 5*
Opphaldstid pr. veke: 1-5 timar 6-11 timar 12-17 timar 18-20 timar 21-23 timar
Per månad frå 15/8-2019     369      812      1254 1475 1696

*Sats for ekstratimar fra 15.08.19: 23,-

Les meir om tilbodet, opningstider, månadsplaner og anna ved å klikke her

 

Sinnes SFO

Sinnes SFO har åpent hver dag fra 07.15 – 08.40 og 14.30 – 16.00
Åpningstidene kan variere ifht påmeldingene i SFO
Sinnes SFO har også åpent onsdager når det ikke er skole.
Betaling for fast opphaldstid er inndelt i fem(5) betalingsgrupper. Prisen indeksregulerast årlig.