Regnbuen SFO

Regnbuen SFO har tilhaldsstad midt i hjartet av Tonstad skule. Her har vi vår base, men nyttar oss og av andre rom inne på skulen og i nærmiljøet. Regnbuen SFO er eit fritidstilbod der vi legg vekt på varierte, valfrie aktivitetar, fysisk aktivitet, utemiljø og varierte måltid.
Betaling for fast opphaldstid er inndelt i fem(5) betalingsgrupper med utgangspunkt i timesats, som pr. 15/8-2018 er kr. 17.95.  Prisen kan indeksregulerast årlig.

Les meir om tilbodet, opningstider, månadsplaner og anna ved å klikke her

 

Sinnes SFO

Sinnes SFO har åpent hver dag fra 07.15 – 08.40 og 14.30 – 16.00
Åpningstidene kan variere ifht påmeldingene i SFO
Sinnes SFO har også åpent onsdager når det ikke er skole.