Avdeling for funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med en nedsatt funksjonsevne. Bo trening, dagopphold, avlastning og støtte- fritidskontakt.