Helseenheten består av legetjenester, legekontor /legevakt, ambulanse- tjenesten, helsestasjonen, psykisk helse og rus, tjenester til funksjonshemmede, ergoterapi og fysioterapi.

Interkommunalt barnevern: Lister barnevern