Psykisk helse yter tjenester til voksne som har psykiske lidelser og / eller et rusrelatert problem.
Denne tjenesten er gratis

Hvordan jobber vi?

Vi i avd. psykisk helse og rus forholder oss til den enkeltes aktuelle livssituasjon og i samarbeid blir vi enige om hvilken hjelp/ tjeneste som gis. Pårørende får også tilbud om hjelp.
Vi tar sikte på å bevisstgjøre og styrke den enkeltes ressurser. Utfordringene vil vi sammen forsøke å løse, redusere og / eller akseptere. Sammen utarbeides det en individuell plan når dette er ønskelig. 

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse og rus har mange oppgaver og en av dem er å gi støttesamtaler som kan oppstå etter en akutt krise i livet, eller som en del av et lengre behandlingsopplegg. Andre oppgaver som psykisk helse og rus tjenesten gjør er hjemmebesøk, medisindosering og utlevering, være med i ansvarsgrupper, samarbeidsmøter, koordineringsoppgaver og individuell plan.

Møteplassen

Møteplassen er en plass hvor den enkelte får tilbud om å delta i et sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter etter sine ressurser og ønsker. Det legges vekt på å skape et trygt og inkluderende miljø. Dette er et åpent tilbud til flere brukergrupper.
Møteplassen har åpent 2 ganger pr. uke. Tirsdager fra kl. 11.30-14 og torsdager fra kl. 15.30-19.
Møteplassen er et sted hvor man kan komme for å få et positivt innslag i hverdagen. Her kan du treffe andre mennesker og være med på aktiviteter etter ønske og behov.

Hva kan dagsenteret tilby deg?

Du kan slappe av med andre.
Spise et godt måltid.
Bingo og spillekveld, maling, kjøreturer og andre aktiviteter.
Svømming: hver tirsdag kl. 13 i Tonstadbadet.
Fysisk aktivitet med turgåing når vær og føre tillater det.
Et par større turarrangementer i året.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med psykisk helse og rus tjenesten i Sirdal kommune?

For å få tilbud/hjelp fra psykisk helsetjenester, kontakt din fastlege eller ta direkte kontakt med psykisk helsetjenester i kommunen ved henvendelse avd. leder Jorunn Tonstad, telefon nr. 38 37 91 49 eller mobil nr. 948 45 085.

Det er fagteam helse som gjør kartleggingen og skriver vedtak. Som regel får man tilbud om tjenester innen 2 uker.

Diverse kurs

I perioder gjennomføres ulike gruppetilbud for brukere innen psykisk helse/rus. Dette kan være samtalegrupper, grupper for sosial trening og fysisk aktivitet.

Psykososialt kriseteam

Tjenesten ytes ved ulykker/plutselige dødsfall. Medlemmene består av: helsepersonell, lege, prest og politi.