Dagsenter er primært et tilbud for de som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter.

Tilbudet skal bidra til å forebygge økt hjelpebehov og muliggjøre at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig. En kan spise frokost og middag på dagsenteret. Dagsentrene tilbyr ulike aktiviteter tilpasset brukerne og drives med vekt på sosial deltakelse og brukermedvirkning. Det betyr at bruker selv er med på å bestemme aktiviteter og tar aktiv del i dagens gjøremål. Dagsenterets personale tilrettelegger og veileder aktivitetene og her legges vekt på brukers ønsker og mål for dagsentertilbudet. Dagsenter er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning.

Dagsenteret for demente åpner 03.06.20.

De andre dagsenterene åpner ifra uke 25.

 

Faste aktiviteter på dagsenteret:

Av aktiviteter kan vi bla. tilby:

- Håndarbeid
- Lesestund på avdelingene
- Maling
- Spill
- Trim
- Erindringsgrupper på avdelingene
- Sangstunder
- Bingo
 
Mandag - Torsdag
Sosialt samvær med diverse aktiviteter.
 
 

 
 
Vi samarbeider med  frivillighetsentralen som har høytlesning og kommer rundt med kiosktralle annenhver uke.
  
Musikklaget og Blandakoret har jevnlig opptredner.
 
Presten kommer også jevnlig på besøk og holder andakt, 2 ganger i året vil det være nattverd.
 
4 ganger i året er det klessalg på sirdalsheimen.