Korttidsavdelingen er plassert i 1. etasje og har 10 plasser og tar imot pasienter for akutt opphold, vurdering, rehabilitering, lindrende behandling, avlastning og medisinsk oppfølging i en avgrenset periode.
Betaling for oppholdet reguleres i forskrift for vederlagsbetaling for opphold på institusjon mv. og egne kommunale retningslinjer.
Akuttopphold er vederlagsfritt intill 72 timer.
Avlastningsopphold  for å gi nødvendig fritid og avlastning til pårørende som yter daglig omsorg er vederlagsfritt.
Korttidsopphold 170 kr/døgn.
 
 
For opplysninger og praktisk informasjon, ta gjerne en titt på brosyren "Velkommen til Sirdalsheimen" som ligger som en ekstern lenke under: