Demens avdelingene Sørheim og Vesttun finner du i første etasje.
 
Langtidsopphold i sykehjem tildeles brukere med svært omfattende heldøgns hjelpebehov og hjemmebaserte tjenester vurderes ikke lenger som tilstrekkelig.
 
For opplysninger og praktisk informasjon,se serviceerklæring langtidsopphold