Har du noe du ønsker å ta opp med pårørendeforeningen kan du kontakte følgende:
Leder/pårørendes rep - Asle Solheim, 99 32 84 65 - asle.solheim@lyse.net
Brukerrepresentant - mangler pr. dags dato
Ansattes rep- Mari Ann Liland, 90011721 - mari-ann.liland@sirdal.kommune.no
Pårørendes rep -  Brit Sofie Haughom, 95154703 - brit.sofie.rostol.haughom@sirdal.kommune.no
Pårørendes rep - May Britt Ousdal, 99557431 - mayousda@online.no
Eldrerådets rep - Elfrida Netland, 47816235 - elfrida.netland@powermail.no