Sirdal kommune har stor bredde i helsetilbudet til innbyggere i alle aldre. Dette omfatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendig helse- og omsorgstjenester når det oppstår behov for det.

Retningslinjene er ment å være en presisering av hvordan Helse og omsorgsenhetene i Sirdal kommune ønsker å tilby sine tjenester til befolkningen, samt bidra til å skape en felles forståelse for tjenestenivået og kriterier ved tjenesteytingen på bakgrunn av myndighetskrav, politiske prioriteringer, verdier og målsettinger.

For å lese mer om retingslinjene kan du gjøre det med å trykke på den eksterne lenken under:
Retningslinjer helse og omsorgstjenester